F&BConcurs Regulament General pentru concursurile FashionandBeauty.ro

1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al concursului

Concursul este organizat de societatea comerciala S.C. MKCO.RO SRL, cu sediul in Bucuresti, punct de lucru Str. Ciprian Porumbescu, nr. 9, sect. 1, Bucuresti, Tel: 021 311 17 59, Fax: 021 311 17 60, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J40/11103/1999, Cod Unic de Inregistrare 12511068, reprezentata prin dna. Daniela Kammrath in calitate de Director Executiv Mkco.ro. si se desfasoara pe site-ul http//www.fashionandbeauty.ro, marca inregistrata a firmei MKCO.RO SRL.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul este intocmit si facut public prin vizitarea site-ului http//www.fashionandbeauty.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare la publicarea acestuia online pe pagina dedicata concursului.

2. Zona de desfasurare si durata concursului

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, numai pentru cetatenii Romaniei. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la office@fashionandbeauty.ro

Durata concursului si perioada de extragere vor fi anuntate punctual pentru fiecare concurs pe pagina concursului respectiv, fiind mentionat si mecanimsul concursului respectiv. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3. Conditii de participare

Pot participa la concursurile organizate de http//www.fashionandbeauty.ro toate persoanele fizice care au domiciliul stabil in Romania, cu exceptia angajatilor MKCO.RO SRL si angajatilor societatilor si sponsorilor care ofera premiile la concurs. De asemenea, participantii trebuie sa fie membri ai site-ului http//www.fashionandbeauty.ro si sa fie abonati la cel putin un newsletter al site-ului.

Participarea la concurs constituie acordul ca o parte din datele castigatorilor, de regula, numele si orasul de domiciliu, sa poata fi facute publice si utilizate gratuit de catre Organizator.

Conditiile specifice fiecarui tip de concurs vor fi mentionate pe pagina de concurs a concursului respectiv.

4. Desemnarea castigatorilor

Desemnarea castigatorilor va avea loc la data anuntata pe pagina de concurs a fiecarui concurs in parte, iar numele lor/numele de user vor fi publicate pe pagina de castigatori si pe pagina destinata concursului in sectiunea Concursuri de pe F&B Forum.

Castigatorii vor fi instiintati printr-un e-mail cu privire la premiul castigat si modalitatea de a intra in posesia lui. Daca un castigator a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact si nu poate fi contactat intr-un interval de o saptamana de la anuntarea lui, i se va retrage premiul si va fi reportat pentru urmatoarea extragere.

In cazul in care nu ati primit e-mailul de instiintare si va regasiti pe lista de castigatori afisata pe site, va rugam sa ne contactati la adresa:office@fashionandbeauty.ro.

Daca in interval de doua saptamani (10 zile lucratoare) de la instiintarea castigatorilor, ei nu au confirmat datele de contact si nu si-au revendicat premiul, titlul de castigator devine nul, iar premiul se reporteaza. Daca extragerea a fost computerizata si este extras acelasi castigator de doua ori, se va realiza o noua extragere. De asemenea, se va organiza o noua extragere daca un participant la concurs va fi ales din nou castigator intr-un interval mai mic de doua luni de zile.


5. Protectia datelor personale

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata pe pagina fiecarui concurs.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizator sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul http//www.fashionandbeauty.ro participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.


6. Acordarea premiilor

Toate premiile puse in concurs vor fi anuntate si ilustrate, daca este posibil, pe pagina de premii ce poate fi accesata din pagina de concurs a fiecarui concurs. Dupa extragerea castigatorilor, membrii echipei http//www.fashionandbeauty.ro vor acorda un interval de maxim 10 zile lucratoare pentru ca toti castigatorii sa aiba sansa de a-si revendica premiul si pentru a confirma datele postale . Daca in aceste 10 zile castigatorii anuntati nu si-au revendicat premiul, premiul se va reporta.

Premiile acordate castigatorilor din Bucuresti vor fi ridicate pe baza buletinului sau cartii de identitate a castigatorilor de la sediul FashionandBeauty.ro:
Str. Ciprian Porumbescu Nr. 9, Sector 1, Bucuresti
in orice zi lucratoare, intre orele 7.00 – 12.00, la demisol.

Fiecare castigator e rugat sa stie denumirea concursului la care a participat si in ce consta premiul castigat!

Premiile castigatorilor din tara vor fi expediate prin Posta Romana, insa numai dupa confirmarea datelor postale ale tuturor castigatorilor.

Pentru premiile care constau in invitatii sau alte premii care se pot comanda online de pe pagina sponsorilor concursului, detaliile privind intrarea in posesia premiilor vor fi incluse in e-mailul de instiintare a castigatorului.

Pentru desemnarea castigatorilor din randul membrilor acestui forum este OBLIGATORIU ca fiecare utilizator sa mentioneze la Profilul utilizatorului localitatea in care acesta are resedinta. Localitatea se poate completa din Panoul utilizatorului, iar numele localitatii trebuie sa fie vizibil langa fiecare postare a utilizatorului pe forum. In caz contrar, echipa acestui forum nu este responsabila pentru "nepotrivirile" dintre premii si castigatori.

Daca premiul nu a fost ridicat de la Posta si se intoarce pe adresa redactiei sau daca nu este ridicat de la sediul redactiei in termen de 2 saptamani (10 zile lucratoare) de la data instiintarii castigatorului titlul de castigator devine nul. In cazuri deosebite, va rugam sa ne contactati pe adresa office@fashionandbeauty.ro si sa ne anuntati conditiile in care puteti intra in posesia premiilor oferite la concurs.


7. Incetarea concursului

Concursul poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

Incetarea concursului si motivul incheierii concursului va fi anuntat pe pagina de concurs.

8. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

9. Dispozitii finale

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti vizitatorii accesand site-ul http//www.fashionandbeauty.ro si Forumul F&B>.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati pe adresa office@fashionandbeauty.ro sau telefonic la numarul: 021 311 17 59.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament in orice moment.

Prin participarea la concursurile organizate de S.C. MKCO.RO SRL, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 


regulament general concursuri concursurile fashionandbeauty.ro fashionandbeauty.ro
 


« Articol precedent: F&B CONCURS: Castiga accesorii fantastice! Articol urmator: F&B CONCURS: Let me be your MUSEtte! »