PressCenter Wella Professionals si UNICEF: Atelierul de Formare din Piatra Neam? – un parteneriat public-privat în beneficiul adolescentilor vulnerabili

Piatra Neamt, 12 septembrie 2014. Wella Professionals, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt si UNICEF România au inaugurat vineri, 12 septembrie 2014, Atelierul de Formare „Invat, stiu, pot” din Piatra Neamt. Wella Professionals, una dintre cele mai importante marci de produse profesionale pentru ingrijirea parului, colaboreaza impreuna cu UNICEF, cea mai mare organizatie din lume ce promoveaza drepturile copilului, pentru a oferi un viitor mai bun tinerilor vulnerabili prin formarea abilitatilor de viata, cursuri de coafura si mentorat.

„Suntem mândri c? putem fi parte din acest proiect minunat ?i le putem oferi tinerilor o perspectiv? FRUMOAS? în via??. A fi un bun coafor reprezint? o ?ans? real? de a fi integrat în societate ?i a cap?ta încredere c? i?i po?i lua via?a în propriile mâini. Comunitatea coaforilor din România este o mare familie, Wella fiind un liant în aceast? comunitate. Ne bucur? deschiderea cu care a fost primit? campania Wella Making Waves lansat? în Septembrie 2013 la Foc?ani. R?spunsul de simpatie precum ?i dorin?a multor hairstili?ti de a fi parte din acest proiect ne arat? c? suntem pe drumul cel bun. Preg?tim o echipa de mentori români – stili?ti experimenta?i ce au capacitatea de a fi formatori – pentru a sprijini educa?ia profesional? a tinerilor de la cele dou? ateliere de formare deschise în România.’’ a declarat Cristina Rîcu, Marketing Manager Wella, Professional Brands Marketing&Distribution SRL.

La eveniment au fost prezen?i: membrii din conducerea Consiliului Jude?ean Neam?, oficiali ai DGASPC Neam?, reprezentan?i ai autorit??ilor locale, precum ?i membrii ai echipelor UNICEF ?i Wella.

„UNICEF consider? c? formarea profesional? reprezint? o component? important? a educa?iei incluzive ?i de calitate care poate contribui la promovarea încadr?rii în munc? a tinerilor. Aceast? ini?iativ? reprezint? un exemplu excelent de parteneriat public-privat în beneficiul celor mai vulnerabili adolescen?i, ajutându-i s? ias? din cercul vicios al s?r?ciei,” a afirmat Eduard Petrescu, Coordonator Programe UNICEF România. „Ne bucur?m c? Wella sus?ine aceast? ini?iativ? nu doar cu bani: pune de asemenea la dispozi?ie cuno?tin?ele ?i mentoratul de care au nevoie adolescen?ii vulnerabili pentru a deveni profesioni?ti ?i a-?i construi o via?? mai bun?,” a ad?ugat Eduard Petrescu.
Partea de mentorat a acestui parteneriat inovator încheiat între Wella ?i UNICEF implic? profesioni?ti în coafur? din întreaga lume care vin la atelierele de formare din România ?i Brazilia pentru a împ?rt??i tinerilor din cuno?tin?ele ?i competen?ele lor profesionale cu scopul de a-i ajuta s? î?i construiasc? o carier? în acest domeniu.
„Evenimentul de ast?zi reflect? preocuparea permanent? a institu?iei noastre de a sus?ine orice ini?iativ? menit? s? faciliteze integrarea socio-profesional? a tinerilor din sistemul de protec?ie social? din jude?ul Neam?. Acest proiect este una din cele mai reu?ite colabor?ri cu sectorul neguvernamental, respectiv cu UNICEF ?i Wella, prin modul de abordare ?i suport acordat tinerilor no?tri, axat pe dezvoltarea abilit??ilor ?i aptitudinilor personale ale acestora”, a declarat Cristina P?v?lu??, Director General DGASPC Neam?.
Potrivit datelor UE, în jur de 40% dintre copiii români tr?iesc în s?r?cie sau prezint? risc de s?r?cie. Ca ?i în multe alte state europene, g?sirea unui loc de munc? reprezint? o problem? major? pentru tineri. Aproximativ 22% dintre adolescen?ii ?i tinerii cu vârste cuprinse între 15 ?i 24 de ani sunt ?omeri. România înregistreaz? o rat? ridicat? – aflat? în continu? cre?tere – a tinerilor care nu sunt nici angaja?i, nici cuprin?i într-o form? de educa?ie ?i formare (16,8% în 2012). Ini?iativa „Making Waves” face parte din demersurile realizate de UNICEF în România pentru a cre?te accesul la o educa?ie de calitate, pentru a proteja copiii vulnerabili împotriva violen?ei ?i abuzului ?i a promova un stil de via?? s?n?tos, oferind în acela?i timp o nou? ?ans? adolescen?ilor vulnerabili. Finan?area oferit? de Wella sus?ine modelul UNICEF de servicii bazate pe comunitate în peste 30 de comunit??i, precum ?i Atelierele de Formare de la Foc?ani ?i Piatra Neam?. Anual, aproximativ de 20 de adolescen?i vulnerabili provenind din sistemul public de protec?ie a copilului sau din familii foarte s?race vor beneficia de acest tip de formare.

Despre Parteneriatul Wella – UNICEF
Parteneriatul WELLA-UNICEF MAKING WAVES a contribuit deja la formarea a 7.000 de tineri brazilieni, care au dobândit diverse deprinderi de via??, pentru a-i ajuta s? î?i dezvolte capacitatea de înv??are, a-i preg?ti pentru pia?a muncii, dar ?i pentru a le da ?ansa s? fac? alegeri informate în leg?tur? cu viitorul lor.
Pentru a afla mai multe despre programul WELLA-UNICEF MAKING WAVES, vizita?i pagina: www.wella.com/wella-unicef or www.facebook.com/wellainternational. Informa?ii suplimentare despre Ini?iativa UNICEF „Prima prioritate: niciun copil invizibil” sunt disponibile la adresa: http://www.unicef.ro/ce-facem/initiative/prima-prioritate-niciun-copil-invizibil/.

Despre UNICEF
UNICEF este prezent în România ?i în alte 190 de ??ri ?i teritorii pentru a promova supravie?uirea ?i dezvoltarea copiilor din perioada copil?riei mici pân? la adolescen??. În România, UNICEF lucreaz? împreun? cu Guvernul, Parlamentul, autorit??i locale, societatea civil?, sectorul privat, parteneri na?ionali ?i interna?ionali ?i cu mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educa?ie timpurie de calitate ?i la ?coal?, pentru protejarea adolescen?ilor ?i monitorizarea drepturilor copilului, pentru protec?ie social? ?i pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. UNICEF este sus?inut financiar integral prin contribu?iile voluntare ale persoanelor fizice, corpora?iilor, funda?iilor ?i a guvernelor.

Despre WELLA, Divizia Salon Professional a Procter & Gamble
Prin produsele ?i serviciile sale de excep?ie, programele de formare profesional? ce sunt o adev?rat? inspira?ie ?i programele unice ce ajut? la dezvoltarea afacerilor de salon, WELLA, divizia Salon Professional a P&G, reprezint? unul dintre cei mai importan?i exper?i în îngrijirea p?rului ?i frumuse?e. Zilnic, produsele ?i serviciile WELLA transform? în realitate visele de frumuse?e ale milioane de stili?ti ?i consumatori din întreaga lume. Printre m?rcile WELLA se num?r? Wella Professionals®, Sebastian Professional®, Sassoon Professional®, Londa Professional®, System Professional® ?i Nioxin®.
În România, Wella Professionals, distribuit de Professional Brands M&D, a acumulat o experien?? de peste 20 de ani dedica?i frumuse?ii pe pia?a produselor profesionale pentru îngrijirea p?rului.
V? rug?m vizita?i pagina http://www.pg.com pentru nout??i ?i informa?ii pe larg despre P&G (NYSE: PG) ?i m?rcile sale.

 

 


repechage Wella Professionals Wella ingrijirea parului UNICEF
 


« Articol precedent: Marea premiera a toamnei la Grand Cinema & More este comedia de cinci stele Un barbat pentru Sara Articol urmator: Volum fara limite »